Normal_hersenscan534
Bij mensen met depressieve klachten is een specifiek deel van de hersenen actiever dan bij niet-depressieven. Dit zijn met name de hersengebieden die betrokken zijn bij emotionele reacties. Deze gebieden reageren bij depressieve mensen sterker op negatieve informatie en juist minder sterk op positieve informatie. Dit verschijnsel was het meest sterk aanwezig bij mensen met een negatieve denkstijl. Dit blijkt uit het proefschrift van hersenonderzoekster Nynke Groenewold van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen.
Groenewold onderzocht wat er spaak loopt in de hersenen van iemand met een depressie. Zij ging tevens na of mensen met kwetsbaarheid voor depressie, sterkere afwijkingen in de hersenen laten zien. Groenewold analyseerde hiervoor de gegevens van 44 studies naar hersenactiviteiten bij mensen met en zonder depressie. Hieruit bleek dat die delen van de hersenen die betrokken zijn bij de emotionele reacties, bij depressieve mensen sterker reageren op negatieve informatie en minder sterk op positieve. Zij toonde hierbij aan dat juist bij mensen met een negatieve denkstijl de verhoogde hersenactiviteit voor negatieve informatie het sterkst aanwezig was. 
 
Groenewold ging na of een behandeling tegen depressie bij mensen met een negatieve denkstijl hen minder kwetsbaar kan maken. Mensen met depressieve klachten lieten een daling in negatieve denkstijl zien, wanneer hun depressieve klachten opknapten; welke soort behandeling zij kregen, bleek hierbij niet uit te maken. Deze daling hield zelfs tot twee jaar na aanvang van de studie aan. 
 
© Nationale Zorggids