Normal_gamen__game__gamer__videospel

Hoe kun je kinderen met autisme helpen om sociale vaardigheden te ontwikkelen? Recent gezamenlijk onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen, Windesheim, NHL Stenden Hogeschool wijst uit dat met name voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar de bestaande trainingen over sociale vaardigheden niet toereikend zijn. 

Dit komt omdat deze doelgroep opgroeit met behulp van digitale ondersteuning en vaak thuis ‘online’ games speelt.

Drie verschillende games

Drie games werden ontwikkeld in het project Sovatass (Sociale Vaardigheidstraining voor kinderen met een autisme spectrum stoornis), elke game met specifieke, eigen kenmerken.