Logo_tynaarlo

De conceptverordening Wmo Jeugd Tynaarlo 2017 ligt met ingang van vrijdag 11 november ter inzage in het gemeentehuis in Vries. Tot 13 december kan iedere belangstellende tijdens de openingstijden van het gemeentehuis de conceptverordening inzien. Hiervoor hoeft geen afspraak worden gemaakt. Dat meldt de gemeente Tynaarlo.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk een inspraakreactie over de conceptverordening ter kennis brengen van de burgemeester en wethouders van Tynaarlo. De schriftelijke reactie kan worden opgestuurd naar postbus 5, 9480 AA te Vries. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een mondelinge reactie.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Arjen Vonk, beleidsmedewerker Sociaal Domein, via telefoonnummer 0592 – 266 662.

Door: Redactie Nationale Zorggids