Tevredenheid jeugdhulp in Noordenveld beoordeeld met krappe voldoende

Cliënten van jeugdhulp in Noorderveld geven de kwaliteit van de hulpverlening het cijfer 5,6. De toegankelijkheid van deze jeugdhulp wordt beoordeeld met een 6,8. Deze cijfers komen uit een onderzoek van de Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na de decentralisatie. Dit meldt De Krant Nieuws. 

Het onderzoek is afgenomen onder bijna vijftienduizend respondenten uit bijna honderdveertig gemeenten. Er is onder andere onderzocht of de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdzorg in het transitiejaar gewaarborgd is. In navolging van dit onderzoek zal er drie keer een rapport verschijnen waarin zal staan hoe de Jeugdwet uitgevoerd wordt door de gemeenten en wat dit voor de jongeren betekent. Het onderzoek is anders dan andere onderzoeken, doordat de focus ligt op de ervaringen en beleving van de kinderen en jongeren zelf.

De resultaten van de enquête onder kinderen en ouders die gebruikt is voor dit onderzoek, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: achtergrondgegevens van de respondenten en het type hulp, de toegang, het gesprek, wachttijd, tevredenheid over de hulp en continuïteit.

Door: Redactie Nationale Zorggids