Normal_kind_gezicht_huilen_verdriet

Op dinsdagmiddag 12 november wordt dr. Susan Ketner officieel geïnstalleerd als lector Integrale Aanpak Kindermishandeling door mr. Petra Smeets, lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen. Susan Ketner (1976) werkt sinds maart 2019 als lector bij de Academie voor Sociale Studies van de hogeschool. Zij heeft een achtergrond als onderzoeker op het gebied van diversiteit, opvoedondersteuning en ouderschap.

Als lector zet zij zich in voor een betere ondersteuning van ouders die om verschillende redenen onder druk staan en waar zorgen zijn om de veiligheid in het gezin. Zij zoekt naar een nauwe verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk. 

Lees verder