Normal_pesten__kind

‘Perfecte papa’s en mama’s bestaan niet’ is het thema van de nieuwe publiekscampagne tegen kindermishandeling van de gemeente Groningen, WIJ Groningen en Veilig Thuis Groningen.

De campagne richt zich met name op opvoeden, opgroeien en ouderschap. ,,We merken in de praktijk dat het niet gemakkelijk en gebruikelijk is om te praten over ouderschap en opvoeden”, zegt jeugdwethouder Mattias Gijsbertsen.

Lees verder