Aanpassing van de inrichting huishoudelijke hulp Noordenveld

Op woensdag 18 mei 2016 deed de centrale Raad van Beroep in drie zaken uitspraak. Deze uitspraak ging over huishoudelijke hulp in relatie tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze uitspraken hebben voor de inrichting van de huishoudelijke hulp in Noordenveld verschillende gevolgen. Dit meldt de gemeente Noordenveld.

Vanaf heden wordt de algemene voorziening voor schoonmaken stopgezet. Hiervoor is gekozen omdat de algemene voorziening op dit moment niet geheel voldoet aan de eisen zoals de rechter die omschrijft. Dit betekent dat inwoners geen gebruik meer kunnen maken van deze voorziening.

Verder is het vanaf heden voor iedereen die maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp nodig heeft weer mogelijk om deze vorm van ondersteuning aan te vragen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de Noordenveldwerker via (050) 317 65 05. Tevens zal met alle inwoners met een ondersteuningsaanvraag op het gebied van het huishouden een keukentafelgesprek worden gevoerd. Daarnaast zullen de nieuwe indicaties voor huishoudelijk hulp eerst tot maximaal 1 juli 2017 worden afgegeven. Daarna zal de situatie opnieuw bekeken worden. Tot slot wordt de tegemoetkoming kosten algemene voorziening schoonmaak beëindigd. De inwoners die hierdoor worden getroffen, zullen op de hoogte worden gebracht.

Vanaf 1 januari 2017 vindt er een nieuwe aanbesteding plaats, onder andere voor huishoudelijke hulp. Hierover wordt later meer informatie verstrekt.

© Nationale Zorggids