Normal_duim2

Het cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dat de gemeente Noordenveld over 2015 heeft gehouden, heeft veelal positieve reacties opgeleverd. Van de 360 deelnemers  zegt ruim 84 procent tevreden te zijn. Bovendien gaven deze mensen over het algemeen aan dat ze zich tijdens gesprekken met de medewerker van de gemeente serieus genomen voelen. Dat meldt de gemeente Noordenveld.

De kwaliteit van ondersteuning wordt door bijna alle inwoners als positief ervaren: de ondersteuning paste bij de hulpvraag. Hierdoor ervaart meer dan drie kwart van de ondervraagden dat ze de dingen beter kunnen doen die ze willen doen en zich daarmee beter kunnen redden. Bij bijna 80 procent van de inwoners werd ook echt een verbetering van kwaliteit van leven ervaren door de ontvangen ondersteuning. Over het gebruik van een onafhankelijk cliëntondersteuner is echter slechts 19 procent op de hoogte. Die ondersteuner is iemand van MEE Drenthe die de belangen behartigt tijdens het gesprek met de gemeente.

Tot dit jaar voerde de gemeente Noordenveld elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit onder inwoners die gebruikmaakten van de Wmo. Dit jaar werd er voor het eerst een cliëntervaringsonderzoek gehouden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) levert een onderzoek naar de ervaringen van cliënten meer informatie op dan een algemeen cijfer voor tevredenheid. Met het uitvoeren van dit verplichte cliëntervaringsonderzoek legt de gemeente Noordenveld verantwoording af over het gevoerde beleid aan, zowel aan de inwoners, de gemeenteraad en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op de speciale website: www.clientervaringsonderzoek-wmo.nl. Hier zijn ook de resultaten van de andere Drentse gemeenten te vinden, waarbij het zelfs mogelijk is om verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken.

Door: Redactie Nationale Zorggids