Normal_ouderen__handen

De samenleving vergrijst in hoog tempo. Daardoor komt ook meer aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. Een onderwerp waar nog steeds een taboe op rust. Ook is nog lang niet duidelijk wat de beste manier is om dit probleem aan te pakken.

’Je kunt wel zoeken maar je vindt ze niet’, Niemand is hier eenzaam’. Uitspraken op een bijeenkomst over eenzaamheid onder 65-plussers in Garmerwolde. Mooie illustraties van het taboe dat er nog rust op eenzaam zijn. Want uit onderzoek bleek dat 10 procent van de dorpsbewoners wel degelijk eenzaam is.
 
Het onderzoek dat werd gedaan in Garmerwolde kwam tot stand door een samenwerking tussen Karin Veldman van de wetenschapswinkel Volksgezondheid en Geneeskunde en Marleen Oostland van stichting Jij&co. Zij had het idee om eenzaamheid in kleine dorpen te verminderen door het koppelen van inactieve aan actieve ouderen en wilde graag onderzoek laten doen naar eenzaamheid. Studenten Ruimtelijke Wetenschappen Felipe Melo Pissardo, Stijn Ringnalda en Gijs Westra gingen met deze opdracht aan de slag.