Normal_begrafenis__doodskist

In de Holm in Den Andel wordt dinsdag 5 november om 20.00 uur een informatiebijeenkomst over zelfregie bij afscheid en uitvaart gehouden. 

Als een naaste overlijdt voelen nabestaanden zich overvallen, onzeker en onervaren, terwijl er in korte tijd van alles moet worden geregeld. De neiging bestaat dan om de regie uit handen te geven en te doen ‘wat gebruikelijk is’ of te kiezen uit de standaard die de uitvaartleider aanreikt. Maar door er vooraf een keer bij stil te staan en keuzes te maken, houd je meer regie. 

Lees verder