Logo_umcg-logo-groningen
Het UMCG krijgt ruim 650.000 euro aan Europese subsidie voor drie innovatieve projecten waarin nauw wordt samengewerkt met het MKB. Een van de projecten waar het UMCG deel van uitmaakt is de ontwikkeling van een leerplatform voor preventieve longkankerscreening. Het Center for Medical Imaging (van UMCG, RUG, en TU Twente) ontwikkelt dat met het bedrijf Alledaags. Dit meldt het UMCG.
Samen met de bedrijven Demcon en Inbiolab B.V. wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van een instrument dat elektrodes van pacemakers op de optimale plek op de hartwand bevestigt tijdens een minimaal invasieve chirurgische procedure. Tot slot werd subsidie toegekend voor de ontwikkeling van een instrument waarmee cardiologen biopten (stukjes weefsel op basis waarvan diagnoses worden gedaan) uit het hart gemakkelijker, goedkoper en veiliger kunnen nemen. De startende Groningse onderneming DEAM Products zal het instrument fabriceren en verkopen.
 
Het geld is afkomstig uit het EFRO-fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft in totaal 4,3 miljoen euro subsidie toegekend aan 18 innovatieve projecten in Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies steken uit eigen middelen ruim een miljoen euro in de projecten. In totaal zijn 31 projecten door de Deskundigencommissie beoordeeld.
 
© Nationale Zorggids