Normal_gezondheid_1

De gemeente Leek roept haar inwoners op om voorstellen in te dienen in het kader van 'Gezond in Leek'. Het doel van het stimuleringsprogramma is om gezondheidsverschillen te verkleinen of om gezond leven te bevorderen. De gemeente stelt hiervoor extra geld beschikbaar. Dat meldt de gemeente Leek.

Inmiddels zijn er al enkele initiatieven voor 'Gezond in Leek' beloond, zoals het Nijntje beweegdiploma, Kennismaken met zeilen en Traject overgewicht 8-18 jarigen. Andere leuke initiatieven kunnen gemeld worden via het aanvraagformulier dat af te halen is in het gemeentehuis of via de website van de gemeente: https://www.leek.nl/inwoners/gezond-in-leek.html.

Iedereen die in de gemeente Leek woont, werkt of activiteiten ontplooit kan een aanvraag  indienen. Het maakt niet uit of de initiatiefnemer dit vanuit een organisatie doet, op eigen titel of vanuit een vrienden- of burenclub. Vrijwillige en professionele maatschappelijke organisaties kunnen ook een aanvraag indienen, maar dan wel samen met inwoners of vrijwilligersorganisaties.

Het initiatief moet bedoeld zijn voor de gemeente Leek en moet te maken hebben met gezond leven. Het initiatief wordt gedragen door (een deel van) de lokale gemeenschap en minstens tien personen moeten gebruik kunnen maken van het voorstel. Daarnaast kijkt de gemeente of er onderling wordt samengewerkt en of er ook mensen bij betrokken worden die langs de zijlijn staan. Verder moet het voorstel duurzaam zijn en op den duur ook zonder subsidie voortgezet kunnen worden. Tot slot kijkt de gemeente naar de eigen inbreng in relatie tot de subsidie. De aanvragen worden door een burgerpanel beoordeeld, in samenspraak met de gemeente Leek.

Door: Redactie Nationale Zorggids