Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Afgelopen donderdag, 7 november, heeft het Ommelander Ziekenhuis samen met 46 andere zorginstanties afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de palliatieve zorg in de provincie Groningen nog beter wordt.

Het doel van het convenant is om de zorg voor palliatieve patiënten nog verder te verbeteren. Door betere samenwerking is het mogelijk om onderling ervaringen en kennis met elkaar te delen, zodat gezamenlijk naar oplossingen kan worden gezocht voor vraagstukken in de palliatieve zorg. Een voorbeeld van zo’n vraagstuk in de palliatieve zorg is dat hulpmiddelen niet altijd direct beschikbaar zijn. 

Lees verder