Logo_logo_vipp

Op vrijdag 13 december heeft het Ommelander Ziekenhuis de doelstellingen van het landelijke Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) behaald.

Met behulp van dit door de overheid gesubsidieerde programma kunnen zorgaanbieders, zoals het Ommelander Ziekenhuis, extra stappen zetten om de patiënt meer regie te geven over de eigen gezondheid. 

Lees verder