Normal_student__ouderen__ouderenzorg

Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) is op zoek naar een seniorenvoorlichter. Als seniorenvoorlichter bezoekt u 75-plussers in de thuissituatie en geeft u informatie over wonen, welzijn en zorg.

Ook onderzoekt u wat de mogelijkheden zijn om deelname aan de samenleving te vergroten. Tevens kijkt de seniorenvoorlichter of er iets nodig is om bij te kunnen dragen aan de tevredenheid en het behouden of vergroten van de zelfstandigheid van de 75-plusser.

Lees verder