Nationale Zorggids Groningen

NZG Vacature Klinisch Psycholoog of GZ-psycholoog Amsterdam

Bedrijf:
Trubendorffer
Functietitel:
Klinisch Psycholoog of GZ-psycholoog Amsterdam
Online datum:
07-11-2019
Provincie:
Noord-Holland
Sector:
Verslavingszorg
Omschrijving:

Over de functie

Als Klinisch Psycholoog of GZ-psycholoog fungeer je als eindverantwoordelijk regiebehandelaar voor behandelingen van cliënten met complexe verslavingsproblematiek en dubbele diagnose. Jouw dagelijkse verantwoordelijkheden zullen zijn:

  • Het uitvoeren van (co-morbiditeit) behandelingen binnen een eigen case-load en als Regiebehandelaar binnen die van uitvoerend behandelaars;
  • Als Regiebehandelaar optreden in zowel de intakefase als de behandelfase;
  • Het voorzitten van / participeren in Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s);
  • Advisering over complexe problematiek tijdens behandelingen en over te maken zorginhoudelijke keuzes;
  • Inhoudelijke aansturing en supervisie geven aan gemiddeld 7-8 uitvoerend behandelaars binnen het behandelteam;
  • Mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het behandelaanbod en meedenken over het beleid;
  • Namens de organisatie deelnemen aan relevant schriftelijk en mondeling overleg met zorgverzekeraars, overheden en andere instellingen;
  • Borgen van de continuïteit en kwaliteit van de Trubendorffer werkwijze en de dienstverlening van de organisatie;
  • Verzorgen van deskundigheidsbevordering;
  • Mogelijk een rol spelen in de praktijkopleiding van basispsychologen in opleiding tot GZ-psycholoog.

 

 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature