NZG Vacature AIOS Kindergeneeskunde

Bedrijf:
UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen
Functietitel:
AIOS Kindergeneeskunde
Online datum:
22-01-2019
Provincie:
Groningen
Sector:
Universitair Medisch Centrum
FTE
1,0
Omschrijving:

Functiebeschrijving

Een kinderarts is een specialist die getraind is in het diagnosticeren en behandelen van een grote verscheidenheid aan kinderziekten. Dit gebeurt op basis van gedegen kennis van de normale groei en ontwikkeling en aan de hand van een breed scala aan klinische aandoeningen die de arts tegenkomt bij zuigelingen, kinderen en adolescenten.
De opleiding tot kinderarts in het Beatrix Kinderziekenhuis is erop gericht om artsen in vijf jaar tot een dergelijke specialist op te leiden. De opbouw van de opleiding bestaat uit een basisblok van vier jaar en in het vijfde jaar een differentiatie. Als onderdeel van de basisopleiding wordt een stage van 18-24 maanden toegewezen in een van de samenwerkende algemene opleidingsziekenhuizen in de opleidingsregio Noordoost-Nederland en (optioneel) Curaçao (12 maanden, gevolgd door 6 maanden in een geaffilieerd ziekenhuis). In de differentiatiefase kan een keuze worden gemaakt voor stages in deelspecialismen, de wetenschap, of de algemene praktijk.

De opleiding tot kinderarts in het UMCG voldoet aan de eisen die door het Centraal College Medische Opleidingen zijn geformuleerd. Binnen het UMCG bestaan subsidiemogelijkheden voor gepromoveerde artsen in opleiding tot specialist om de onderzoeksexpertise verder te ontwikkelen tijdens de opleiding (onder andere Mandema stipendium).

Het Beatrix Kinderziekenhuis biedt een moderne, intensieve werkomgeving en opleiding met onderwijs op de werkplek dat is gerelateerd aan activiteiten in het dagelijkse werk. Daarnaast wordt lokaal, regionaal en landelijk cursorisch onderwijs aangeboden zodat voldoende diepgang en breedte aan de orde kan komen. AIOS krijgen frequent en gestructureerd feedback van de (professionele) omgeving. Soms expliciet bijvoorbeeld door observatie, soms impliciet, op basis van informatie van derden of op basis van schriftelijke verslaglegging.
De kinderarts dient aan het einde van zijn opleiding te beschikken over competenties die vastgelegd zijn in de zogenaamde CANMEDS rollen. Deze rollen zijn medisch handelen, communicatie, samenwerking, professionaliteit, organisatie, maatschappelijk handelen en kennis en wetenschap. Bij de selectie van de kandidaten wordt rekening gehouden met de al aanwezige competenties en/of de mogelijkheid om deze competenties te ontwikkelen tot het vereiste niveau.
Er zijn opleidingsplaatsen beschikbaar met startdatum vanaf 1 januari 2020.

 

 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature