Logo_logo_zilveren_kruis

Treant is in 2020 voor alle polissen van Zilveren Kruis gecontracteerd, inclusief de Basis Budget polis. Bestuurder Ron Akkerman geeft aan tevreden te zijn met deze uitkomst: ‘Dit is goed nieuws voor inwoners in ons verzorgingsgebied. Ook in het aankomende jaar kunnen Zilveren Kruis verzekerden bij de ziekenhuizen van Treant terecht’. Verder sluiten de gemaakte afspraken met Zilveren Kruis aan bij het regionale plan ‘Zorg voor de regio’. ‘Zo zorgen we voor het behoud van de ziekenhuiszorg voor de inwoners van Drenthe en Zuidoost-Groningen’, aldus Akkerman.     

Eerder hadden de Treant ziekenhuizen, Ommelander ziekenhuis Groningen, Wilhelmina ziekenhuis Assen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars de handen ineengeslagen. Ze maakten een gezamenlijk plan om de basiszorg en een groot deel van de complexe zorg voor de regio te behouden. In 2019 is hard gewerkt aan de uitwerking. In 2020 worden de afdelingen spoedeisende hulp van Hoogeveen (6 april) en Stadskanaal (6 januari) omgevormd naar basisspoedposten voor niet-levensbedreigende situaties. Patiënten worden dan voor complexe spoedeisende zorg elders in de regio - in Assen, Emmen, Meppel of Scheemda - opgevangen. Ook worden Hoogeveen en Stadskanaal weekziekenhuizen voor planbare zorg. Ze zijn doordeweeks open van maandag tot en met vrijdag.

Lees verder