Normal_huishouden__schoonmaak

Het gemeentebestuur van Groningen herhaalt nogmaals dat plannen rondom de huishoudelijke hulp niet per definitie leiden tot een bezuiniging op de hulp. De oppositie en met name de SP beukt flink in op het huishoudelijke hulpplan.

De gemeente Groningen wil kijken of mensen meer of minder huishoudelijke hulp nodig hebben. Daarvoor gaan ze met alle mensen die nu hulp ontvangen (2700) in gesprek. De gemeente is nu elf miljoen euro per jaar kwijt aan huishoudelijke hulp. Het stadsbestuur wil er 850.000 euro op bezuinigen.
 
Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks), die de plek innam van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie), vond dat de politieke partijen hier en daar niet realistisch aan het debatteren zijn over het plan. 'Voor een deel zijn er beelden opgeroepen die niet overeenkomen met de werkelijkheid.'