Normal_robot_hand__prothese__hand

Deze week start het iHand project. Door het gebruik van een robothandschoen kunnen patiëntengroepen het gebruik van hun aangedane hand stimuleren en daarmee hun zelfstandigheid vergroten. Aan de studie doen in totaal 63 personen mee. Zij worden door de 7 samenwerkende revalidatiecentra in NL geworven.​ ​

Verschillende patiëntengroepen, zoals orthopedie patiënten, reumapatiënten, patiënten met een incomplete dwarslaesie, traumatisch hersenletsel en patiënten met een beroerte ondervinden vaak problemen bij het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven als gevolg van het slechter functioneren van de hand(en). Ze hebben vaak persoonlijke hulp en/of hulpmiddelen nodig om allerlei dagelijkse handelingen uit te voeren. De ​​robot​​handschoen ondersteunt de grijpbeweging door de greep te versterken. Op deze manier kunnen mensen hun aangedane hand vaker gebruiken in het dagelijks leven, wat mogelijk leidt tot meer zelfstandigheid en een verbeterde handfunctie na een periode van gebruik van de robothandschoen. 

Lees verder