Logo_wachttijden3

Soms kan het even duren voor u als patiënt in het ziekenhuis terecht kunt voor een afspraak, onderzoek of behandeling. Vervelend, want net als iedereen wilt u graag zo snel mogelijk worden geholpen. Het is daarom goed om te weten dat het beperken van de wachttijden prioriteit heeft in het Ommelander Ziekenhuis Groningen en dat het bij veel specialismen juist reuze meevalt met de wachttijden. Wij werken er met elkaar dan ook hard aan om onze patiënten op zo kort mogelijke termijn de beste zorg dichtbij huis te bieden.

Op sommige poli’s, zoals Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), is sprake van sterk wisselende wachttijden. Dit heeft te maken met de doorverwijzingen, waarbij gekozen wordt voor het ziekenhuis met de kortste wachttijd. Als bij dat ziekenhuis vervolgens het aantal patiënten oploopt en de wachtlijst groeit, adviseert de huisarts een ander ziekenhuis in de regio. Het gevolg hiervan is continu schommelende wachttijden. Ook – vooral jongere - patiënten gaan steeds meer ‘zoeken’ op wachttijden en vragen de huisarts om verwijzing naar het ziekenhuis met de kortste wachttijd.

Lees verder