Normal_geld__euro

Burgemeester en wethouders van Appingedam bieden de raad een sluitende begroting 2020 en een sluitende meerjarenbegroting aan. Het is de laatste begroting van de zelfstandige gemeente Appingedam. Op 1 januari 2021 gaat de gemeente Appingedam met Delfzijl en Loppersum op in de gemeente Eemsdelta.

Sociaal domein

Preventie en een sterke sociale basis zijn van groot belang zowel op het terrein van zorg en jeugd als voor inkomen en arbeid. Wij willen voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op professionele zorgondersteuning door versterking van vrij toegankelijke (algemene) voorzieningen in de sociale basis. In de begroting 2020 is rekening gehouden met de benodigde extra lasten op de jeugdzorg. De extra middelen vanuit het Rijk zijn niet voldoende om de toename in kosten te compenseren.

Lees verder