Normal_wmo

Inwoners met een inkomen tot 130% van het minimum loon kunnen bij het Sociaal Plein Delfzijl een tegemoetkoming van  € 200,- aanvragen als zij kampen met meerkosten.

Meerkosten zijn kosten waar iedereen mee te maken heeft, maar die aantoonbaar extra hoog uitvallen voor zieken of mensen met een beperking.

Lees verder