Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

In Nederland zorgt naar schatting een op de drie volwassenen voor iemand in de naaste omgeving, omdat diegene een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft, psychisch of chronisch ziek is, verslaafd is of door ouderdom van hulp afhankelijk is. Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren groeit op in een gezin met zorg. Dit zijn jonge mantelzorgers. 

Vaak wordt deze zorg als vanzelfsprekend ervaren, ook door de mantelzorgers zelf. Maar dat is het niet. Rond de Dag van de Mantelzorg 10 november worden mantelzorgers daarom extra in het zonnetje gezet. Het Steunpunt Mantelzorg Hogeland (onderdeel van Mensenwerk Hogeland) organiseert op vier verschillende locaties, op vier verschillende dagen, vier verschillende activiteiten voor mantelzorgers van alle leeftijden, dus ook jonge mantelzorgers. Mantelzorgers, die in 2019 voor iemand zorgden in de gemeente Het Hogeland, zijn van harte uitgenodigd voor één van onderstaande activiteiten.

Lees verder