Logo_logo_hetnieuwedoen

Het Fonds Nieuwe Doen (FND) krijgt €25 miljoen extra voor leningen aan zorg-, leefbaarheids- en energie-initiatieven in de provincie Groningen. Het aanvullende bedrag is bedoeld om te investeren in energiebesparende maatregelen, het opwekken van duurzame energie of om energiezuiniger te produceren.

In 2017 stelde de provincie ook al €25 miljoen beschikbaar voor initiatieven in de zorg, energie en leefbaarheid. Het Fonds Nieuwe Doen beheert het geld en kijkt of de aanvragen economisch haalbaar zijn. Er is €15 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dorpshuizen, multifunctionele centra, sportvoorzieningen en zorgvoorzieningen. Daarnaast is er €10 miljoen beschikbaar voor organisaties die investeren in energiebesparende maatregelen, het opwekken van duurzame energie of energiezuinigere productie.