Logo_logo_gemeente_groningen

Voor het nieuwe college draait het om de kwaliteit van leven in onze gemeente. Formateur Mattias Gijsbertsen: “We beginnen in een mooie uitgangspositie. Veel mensen wonen al met plezier in de gemeente, we hebben goud in handen. Tegelijk zie je grote verschillen.” Hij doelt daarbij op mensen die het lastig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het aanstaande college wil die twee gezichten bij elkaar brengen door te investeren in woningen, wijkvoorzieningen, groene en gezonde buurten en een armoedevrije generatie.

Gijsbertsen: “Wij willen voorkomen dat armoede van generatie op generatie overgaat en kiezen voor het perspectief van kinderen.” Elk kind verdient gelijke kansen op school en dezelfde deelname aan sport en cultuur. In welk gezin het ook opgroeit. De komende periode gaat de gemeente daarom 240 gezinnen die allemaal met meerdere ingewikkelde problemen tegelijk kampen extra ondersteunen. Met 1 plan en 1 aanpak voor 1 gezin. “Wij kiezen voor een aanpak waarin niet de regels leidend zijn, maar wat mensen nodig hebben.”
 

Gezondste gemeente

In  de jeugdzorg en bij de uitkeringen kampt de gemeente met grote tekorten, de onderhandelaars roepen het Rijk op om hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Maar wij vullen die tekorten eerst zelf aan zodat de kwaliteit van zorg overeind blijft.” Het nieuwe college wil een akkoord sluiten met andere gemeenten, verzekeraars, zorgverleners, GGD, wijkbedrijven en sportverenigingen om de gezondste gemeente van Nederland te worden met een aanpak waarmee we gezondheidsproblemen waar mogelijk voorkomen.