Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

De ouderenzorg moet efficiënter worden georganiseerd om berekend te zijn op haar taken op lange termijn. Want in 2040 telt de provincie Groningen tweemaal zoveel tachtigplussers als nu het geval is.

Dat constateert het Sociaal Planbureau Groningen in het onderzoeksrapport Kijk op de keten in de Groninger ouderenzorg dat is opgesteld in opdracht van de provincie. Om informatie te verzamelen voor de rapportage, voerden de onderzoekers gesprekken met zeventig ouderen/mantelzorgers en ruim veertig zorgprofessionals uit de hele provincie.

Lees verder