Normal_woningbouw

De Zonnehuisgroep Noord wil alsnog nieuwbouw plegen voor woonzorgcentrum De Hoorn (65 wooneenheden) in het dorp Marum.

Dit gebouw aan de Nachtegaalstraat is zwaar gedateerd. Eerder waren er vergevorderde plannen om De Hoorn te verplaatsen naar het centrum van het dorp. Zonnehuisgroep Noord wilde voor haar bewoners in Marum toen 40 woonappartementen realiseren als onderdeel van het Centrumplan. De bedoeling was dat de nieuwbouw zou worden uitgevoerd met steun van de inmiddels opgeheven gemeente Marum. Dit zou in de vorm van gemeentegarantie gebeuren.

Lees verder