Normal_ouderen__laptop__computer

Op 16 maart lanceerde Treant haar online patiëntenportaal: mijnTreant. Sindsdien namen al ruim 20.000 patiënten een kijkje in mijnTreant, dat onder andere inzage biedt in afspraken en delen van het medisch dossier, zoals brieven en uitslagen. Om de toegankelijkheid van het portaal verder te vergroten, liet Treant het portaal hierop toetsen door Stichting Accessibility.

Ongeveer 4 miljoen Nederlanders hebben er baat bij als rekening gehouden is met digitale toegankelijkheid. Zij kampen met beperkingen als blindheid, slechtziendheid, doofheid, gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht of combinaties daarvan. Voor hen is het belangrijk dat patiëntenportalen bijvoorbeeld rekening houden met kleurcontrast of een voorleesfunctie. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Stichting Accessibility gevraagd om een aantal ziekenhuisportalen, waaronder mijnTreant, onder de loep te nemen.

Lees verder