Normal_wmo

De gemeente Loppersum onderzoekt jaarlijks de ervaringen van inwoners die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp en ondersteuning krijgen.

Het onderzoek richt zich onder andere op het contact met de gemeente en de tevredenheid over de kwaliteit van de zorg. Uit resultaten van het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de inwoners die mee heeft gedaan aan de enquête over 2018 positief is.