NVVE: vijf procent meer vragen over levenseinde bij dementie

In 2023 kwamen er 5 procent meer vragen over een levenseinde bij dementie binnen bij het Steunpunt Levenseinde en Dementie van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Ook nam het aantal adviesgesprekken over dementie toe. In totaal voerde het steunpunt hier vorig jaar 414 gesprekken over. Dit meldt de NVVE.

De NVVE ontving vorig jaar 32.500 telefoontjes, waarvan het merendeel direct kon worden afgehandeld. In bijna drieduizend gevallen werden er vervolggesprekken ingepland. Een kleine duizend keer kwam een NVVE-consulent bij iemand thuis voor een adviesgesprek. De gesprekken gingen niet alleen over dementie, maar ook over euthanasie: in 2022 kwamen hier 5 procent meer vragen over binnen.

Ziektes beter te behandelen

Dat het aantal gesprekken over euthanasie en dementie is toegenomen, verbaast NVVE-bestuursvoorzitter Fransien van ter Beek niet. “We worden steeds ouder. Ziektes waar we voorheen dood aan gingen, hart- en vaatziekten bijvoorbeeld, worden uitgebannen of goed te behandelen. Steeds meer mensen vormen zich een mening over de laatste levensfase; ze willen daar zelf de regie over voeren.”

Wilsverklaring bij wilsonbekwaamheid

Een van de belangrijkste taken van de NVVE is het ondersteunen bij het opstellen van wilsverklaringen voor het euthanasieverzoek, de volmacht en het behandelverbod. Een wilsverklaring is belangrijk om wensen rondom het levenseinde in te laten vastleggen, maar ook om dit alvast te doen voordat iemand wilsonbekwaam wordt – bijvoorbeeld bij dementie of een hersenbloeding.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky