Normal_grass

De berichtgeving over de mogelijke gezondheidsrisico’s bij kunstgrasvelden roept ook in Bedum veel vragen op. De gemeente en het bestuur van voetbalvereniging SV Bedum houden onderling contact met betrekking tot de ontwikkelingen. Beiden zien voorlopig geen reden om het voetballen op het kunstgrasveld van SV Bedum stop te zetten. Dat meldt de gemeente Bedum.

SV Bedum heeft één kunstgrasvoetbalveld met rubbergranulaat waar wedstrijden op gespeeld worden. Ook het Arjen Robben Veld is met dit materiaal uitgerust. De gemeente heeft zich tot nu toe altijd gebaseerd op een RIVM rapport uit 2008 waarin is gesteld dat kunstgrasvelden veilig zijn.

Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico's voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden. Het instituut bevestigt een dag na de uitzending dat er weliswaar Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporters. De GGD Groningen adviseert om de risicobeoordeling van het RIVM als leidraad te gebruiken.

De gemeente Bedum neemt de adviezen van RIVM en GGD over en ziet geen reden om te stoppen met sporten op kunstgras. Wel wordt de conclusie gedeeld dat er snel gedegen vervolgonderzoek nodig is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het ministerie van VWS gevraagd om daar, in overleg met het RIVM, vaart achter te zetten. De uitkomsten van het vervolgonderzoek worden begin 2017 verwacht.

Door: Redactie Nationale Zorggids