Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Vier verpleegafdelingen van het Martini Ziekenhuis hebben meegedaan aan het landelijke RENURSE-onderzoek naar verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen. Inmiddels zijn de uitkomsten van dit onderzoek bekend en zijn er plannen voor een vervolg.

RENURSE staat voor Research, Education and Nursing regarding Elderly en is de naam van het unieke samenwerkingsverband waarin tien STZ-ziekenhuizen wetenschap, educatie en verpleegkundige praktijk met elkaar verbinden met als doel de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te verbeteren. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat het kennisniveau van verpleegkundigen (op alle niveaus en leeftijdsgroepen) enorm varieert.

Lees verder