Normal_hart__koffie__hartcaf_

Vanwege de grote belangstelling organiseren wij, samen met de Harteraad, opnieuw een Hart- en Vaatcafé over boezemfibrilleren.

De bijeenkomst is op donderdag 21 maart in het restaurant van het Ommelander Ziekenhuis en begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Vincent Hagens, cardioloog Ommelander Ziekenhuis en Margriet Piersma, internist Certe, houden een presentatie.

Lees verder