Normal_patient__intensive_care__ziekenhuis

Een opname op een Intensive Care (IC) kan voor zowel patiënten als hun naasten een traumatische ervaring zijn die lichamelijke en geestelijke sporen nalaat.

Tegenwoordig wordt dit het Post-IC Syndroom (PICS) genoemd - een syndroom waarvan de geestelijke klachten bij patiënten en naasten even vaak voorkomen. Kennis over en (h)erkenning van het Post-IC Syndroom (of PICS) helpen de ervaringen te verwerken. Vandaag organiseert Treant Zorggroep daarom voor de vierde keer een IC-contactdag.

Lees verder