Normal_slager

Onderzoekers in het UMCG gebruiken nieren van slachtvarkens voor hun onderzoek. Op die manier hoeven ze geen gebruik te maken van proefdieren. 

Het is één van de manieren waarop het Groningse ziekenhuis het gebruik van proefdieren probeert terug te dringen. 
 

Alternatieven

In de proefdierfaciliteit van het UMCG leven zo'n twaalfduizend dieren: muizen en ratten, maar ook zebravisjes en killivisjes.  
 
Voorheen werden ook varkens als proefdieren gebruikt. Toen het UMCG af wilde van de varkensstallen zijn wetenschappers alternatieven gaan zoeken. Die bleken er te zijn in de vorm van nieren van varkens die voor consumptie worden geslacht.
 
Elke dinsdag en vrijdag gaan de onderzoekers voor dag en dauw naar de slachterij om nieren op te halen. Dit zijn nieren van een varken dat dan net is geslacht. Die nieren gaan in een speciaal apparaat mee naar het laboratorium, waar ze vervolgens voor onderzoek worden gebruikt.