Normal_handen__overeenkomst

Met ingang van 1 januari 2020 gaan twee lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen onderzoeken hoe de afzonderlijke behoeften van zorgaanbieders en gemeenten beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Hoe zorgen we ervoor dat zorgprofessionals niet gedemotiveerd de zorg verlaten, omdat ze aan allerlei wet- en regelgeving moeten voldoen en omgekeerd: hoe krijgen de gemeenten toch de benodigde gegevens? En hoe geven we gelijktijdig gehoor aan de roep vanuit de samenleving om veiligheid en betaalbaarheid van de zorg?

Met deze complexe materie gaan de lectoraten Duurzaam Financieel Management en Juridische Aspecten van Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen aan de slag. Ze starten met de ontwikkeling van nieuwe control-systemen die voldoen aan de behoeften van beide partijen. Daarnaast worden hulpmiddelen ontwikkeld en getest, zoals trainingen en gebruiksaanwijzingen die ook door andere partijen kunnen worden gebruikt. 

Lees verder