Twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht Zorggroep Groningen

In de Raad van Toezicht van Zorggroep Groningen zijn met ingang van 1 april twee nieuwe leden benoemd. Het betreft Elles Dost en Akkelys Lukkes. Zij volgen de twee vertrekkende leden, de heer Gerrit Hes en mevrouw Ruth Pruim, op. De huidige zittende leden van de Raad van Toezicht zijn: de heer Bernard Arnold (voorzitter), de heer Huib van der Burg en de heer Hans Konst.

Beide nieuwe leden willen graag hun bijdrage leveren aan het verder verwezenlijken van de visie van Zorggroep Groningen: ‘Altijd de mens zien’. De focus van Zorggroep Groningen ligt hierbij op complexe intramurale zorg. Mevrouw Dost was toezichthouder bij Oosterlengte, waarbij haar termijn per 1 januari was afgelopen. Mevrouw Dost: “Er ligt een enorme uitdaging om op een goede manier invulling te geven aan de transities in de zorg, gezien de consequenties voor cliënten en medewerkers. Vanuit de positie als toezichthouder wil ik daar graag een bijdrage aan blijven leveren”. Mevrouw Lukkes: ”Ik kan mij volledig vinden in de maatschappelijke doelstelling van Zorggroep Groningen. Graag lever ik vanuit mijn kennis en ervaring in de zorg een waardevolle bijdrage aan de organisatie”. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Zorggroep Groningen zijn zeer verheugd met het aantreden van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De heer Arnold, voorzitter RVT: ”Wij zijn van mening dat mevrouw Dost en mevrouw Lukkes samen alle aandachtsgebieden – zoals in het profiel is geschetst – volledig bestrijken en daarmee de RvT versterken. Beiden hebben ook toezichthoudende ervaring, zijn bekend met de ontwikkelingen in de zorgsector en qua persoonlijkheid dragen zij bij aan de diversiteit in de samenstelling van de RvT”.

Door: Redactie Nationale Zorggids