Normal_ouderen__handen__oudernzorg

Als er één beroepsgroep is die in de komende decennia niet hoeft vrezen voor een gebrek aan werk, is het wel de zorg. En dan met name de ouderenzorg. We worden met mekaar steeds ouder en ouderdom komt met (psychische) gebreken. 

De klassieke bejaardentehuizen hebben al lang plaats gemaakt voor verpleeghuizen en woon- en zorgcentra. De roep om voldoende gemotiveerd personeel wordt steeds groter. Vanuit het Ministerie van VWS is daarop ingespeeld met de grootscheepse campagne ‘Ik Zorg’.
 
In elke provincie zijn er vijf zorginstellingen uitverkoren om die campagne uit te dragen. In Groningen is het Van Julsingha in Delfzijl de enige die op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg is geselecteerd. Vijf personeelsleden van Van Julsingha zijn de boegbeelden van de campagne. Na een fotoshoot zijn er levensgrote posters van hen gemaakt. Die hangen onder ander op het ministerie, in hun eigen gebouw en op mogelijk vele andere plaatsen in Nederland. Hun verhalen zijn terug te vinden op de website www.ontdekdezorg.nl. Drie van hen vertellen verderop over hun passie voor dit werk.