Normal_ouderen__zingen__blij

Voor de niet geïndiceerde dagactiviteiten in de Kajuit aan de Prins Bernardlaan 26a in Delfzijl, is Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) op zoek naar nieuwe vrijwillig(st)ers.

De niet geïndiceerde dagactiviteit is opgezet voor ouderen die niet in aanmerking komen voor een indicatie (WLZ) voor de reguliere dagopvang.

Lees verder