Normal_kind__dokter__arts

In het Martini Ziekenhuis in Groningen werken bijna 3.000 mensen samen voor de beste zorg. Wie zijn zij en wat doen ze precies?

In deze aflevering Jolanda Ronner, ze is kinderverpleegkundige van het Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK). Dit is een bovenregionaal expertise- en behandelcentrum voor diagnostiek, behandeling en ondersteuning van kinderen met (verdenking van) complexe allergieën. Daarnaast is Jolanda werkzaam op de Verpleegafdeling Kinderen.
 

Wat doe je als verpleegkundige van het MACK zoal?

,,Mijn belangrijkste taak is het uitvoeren van zogeheten voedselprovocatietests bij kinderen. Met dat onderzoek kunnen we op een betrouwbare manier vaststellen of en in welke mate een kind allergisch is voor een bepaald voedingsmiddel.