NZG Vacature Psychologiestudent - vrijwilliger Maatjesproject (Uilenstede/Amstelveen)

Functietitel:
Psychologiestudent - vrijwilliger Maatjesproject (Uilenstede/Amstelveen)
Online datum:
18-06-2024
Provincie:
Noord-Holland
Plaats:
Amstelveen
Sector:
GGZ
FTE
0.1
Uren:
4
Soort vacature:
Parttime
Opleidingsniveau:
WO
Omschrijving:

Ben jij psychologiestudent? Wil jij activiteiten doen met mensen die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid weinig sociale contacten hebben of moeite hebben om zelfstandig iets buitenshuis te ondernemen? Je bent van harte welkom! Jou bieden wij aanvullende digitale groepsintervisie dat door universitair docenten gegeven wordt.

What will you do?

Je gaat deelnemen aan het Maatjesproject waarin je tweewekelijks iets gaat ondernemen met mensen die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid weinig sociale contacten hebben of moeite hebben om zelfstandig iets buitenshuis te gaan doen.

Je wordt dus gekoppeld aan iemand die zich niet makkelijk in de maatschappij mengt en minder makkelijk sociale contacten onderhoudt, maar wel graag weer actiever in de samenleving of met een hobby’s bezig wil zijn. Jij bent nodig om die persoon te helpen die stap buitenshuis te zetten. Jij en jouw maatje vormen een koppel en gaan activiteiten doen, zoals wandelen, fietsen, sport, boodschappen doen, musea of filmbezoek, gezelschapsspelletjes. Soms is het bieden van een luisterend oor al genoeg maar het kan ook zijn dat één van joúw hobby’s gedeeld kan worden.

De activiteit komt vooral neer op het samenzijn en het onderhouden van gelijkwaardig contact van mens tot mens. Hierbij bieden wij maandelijkse digitale groepsintervisie waarbij de focus dan ook op het relationele proces is gericht: enerzijds op het actief afzwakken van het ontstaan van een cliënt-helper patroon en anderzijds op het stimuleren van een wederzijdse open dialoog.

Wij bieden jou

  • Je wordt vanuit de zijlijn begeleid bij de kennismaking en het onderhouden van contact met je maatje. 
  • Je kunt aan maandelijkse digitale intervisiebijeenkomsten deelnemen. Dit biedt gelegenheid op de relatie te reflecteren en om zelf zo min mogelijk in een hulpverlenende rol terecht te komen. Dit is leerzaam en draagt bij aan jouw persoonlijke groei.
  • Het maatjesproject is van Roads (onderdeel van Arkin, de grootste GGZ instelling van Amsterdam) en je neemt deel aan een digitale introductiebijeenkomst waarbij je informatie over de GGZ, de organisatie en ziektebeelden krijgt.
  • Je kunt deelnemen aan een training over psycho-educatie &veiligheid.en dan situaties oefenen met een acteur.
  • Naast zinvolle tijdsbesteding en leersituaties bieden wij een kleine standaard onkostenvergoeding.

Wij attenderen erop dat de vrijwilligersactiviteiten niet in de plaats van een stage kunnen komen en dat het vrijwilligerswerk geen vooruitzicht op een stage biedt.

Wat breng je mee?

  • Je volgt een academische studie psychologie, forensische psychologie of orthopedagogie e.d..
  • Je hebt affiniteit met de doelgroep, je bent sociaal vaardig en kunt op eigen gedrag reflecteren.
  • Je bent je ervan bewust dat het een gelijkwaardig informeel contact betreft en een inhoudelijke coachende rol niet aan jou is.
  • Het is belangrijk dat je bereid bent om één keer per veertien dagen met je maatje af te spreken. Onderling stemmen jullie af: dag, tijdstip, locatie en activiteit.

Door de kwetsbaarheid en daaruit voortkomende problemen is het vertrouwen in anderen vaak geschaad en daardoor het sociale netwerk klein. Het krijgen van aandacht van jou als vrijwilligers kan verandering in dat patroon brengen. Door waardering, erkenning en afleiding te geven wordt de ander in staat gesteld om vertrouwen te herwinnen en weer contact met de buitenwereld op te bouwen. Om het vertrouwen zich te laten nestelen en erop voort te bouwen is binding van ca één jaar nodig. Natuurlijk wordt met vakanties en lesroosters rekening gehouden.

Werken bij Arkin

Roads is onderdeel van Arkin. Roads begeleidt en re-integreert mensen met psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek naar dagbesteding, werk of biedt een basis voor maatschappelijke participatie.

Het Roads Maatjesproject helpt mensen die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid weinig sociale contacten hebben of moeite hebben om zelfstandig iets buitenshuis te ondernemen.

Roads is een van de 11 specialismen van Arkin. Samen zijn we de expert op het gebied van de psychiatrie en verslavingszorg. Met elkaar maken we ons sterk voor de mentale veerkracht van onze cliënten.

Meer weten over deze vacature?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Erik Berkhout (Arkin Vrijwilligerscentrale), telefoon 06 31666842 of je meld je via onderstaande sollicitatieknop direct voor een eerste telefonisch kennismakingsgesprek (ca 20 minuten) aan.

Gegevens Roads

Naam instelling:
Roads
Adres:
Obiplein 16
Postcode:
1094 RB
Plaats:
Amsterdam
Telefoonnummer:
020 590 85 90
Website:
https://www.roads.nl
Omschrijving:

Roads is een vooraanstaande organisatie met ongeveer 180 medewerkers verdeeld over veertig locaties, toegewijd aan de re-integratie en coaching van individuen met lichte tot zware psychische aandoeningen en/of een justitiële of verslavingsachtergrond. Als onderdeel van de gerenommeerde zorginstelling Arkin kan Roads profiteren van een breed aanbod aan therapieën en trainingen, waardoor ze unieke, geïntegreerde hersteltrajecten kunnen samenstellen. 

De missie van Roads is helder: het draait om het faciliteren van maatschappelijke deelname, werken aan herstel en het bevorderen van terugkeer naar werk of opleiding. De organisatie onderscheidt zich door werk niet alleen als een middel, maar ook als een doel op zich te beschouwen in het herstelproces. De focus ligt op het begeleiden van individuen naar dagbesteding, werk of opleiding. 

Met specialisatie in re-integratie en coaching voor werknemers met een psychische kwetsbaarheid, heeft Roads het Blik op Werk Keurmerk en is het HKZ gecertificeerd. Deze erkenningen getuigen van de toewijding aan kwalitatieve dienstverlening die voldoet aan hoge normen. Werkgevers die op zoek zijn naar gemotiveerd personeel of ondersteuning nodig hebben bij de re-integratie van uitgevallen werknemers, vinden in Roads een betrouwbare partner. 

Voor individuen die een psychische kwetsbaarheid ervaren en weer actief willen deelnemen aan werk of sociaal leven, biedt Roads een uitgebreid aanbod aan diensten, waaronder activerende begeleiding, sociale activering en re-integratie. Hierbij wordt intensieve individuele begeleiding geboden, indien nodig vanuit een GGZ-benadering, om te voorkomen dat mensen "tussen de wal en het schip belanden". 

Roads is niet alleen een specialist in het re-integreren van mensen met psychische klachten, maar ook een organisatie die streeft naar inclusiviteit, met een holistische benadering waarin werk als krachtig middel voor herstel en re-integratie wordt gezien.