Normal_hoogbegaafd__kind__einstein

Hoogbegaafdheid versus autisme. Dat is het thema van het HB-Café dat vrijdag 1 februari plaatsvindt in Best Western Hotel - Groningen Centre.

Er zijn verschillende definities van hoogbegaafdheid in omloop. Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) gaat uit van het Delphi-model, waarin iemand met hoogbegaafdheid een snelle en slimme denker is die complexe mentale taken aankan en daarnaast autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard is.

Autisme
Het probleem bij autisme (ASS) ligt in het feit dat vooral sociale informatie niet adequaat verwerkt wordt, waardoor de ander aanvoelen en afstemmen op de ander bemoeilijkt wordt. Mensen met ASS worden dan ook vaak als ‘sociaal onhandig’ beschouwd.