Normal_kind_3

In Groningen hebben alle gemeenten de intentieverklaring ‘de 10 van Noord’ getekend. Met die  ondertekening  hebben alle gemeenten zich verbonden om gezamenlijk kindermishandeling aan te pakken. De ondertekening sluit aan bij de Week tegen Kindermishandeling, waar deze week in het hele land aandacht voor is. Dat meldt de gemeente Groningen.

De Groningse gemeenten gaan aan de hand van de tien punten voorlichting geven aan kinderen en ouders over mishandeling en digitale veiligheid. Daarnaast gaan de gemeenten een meldcode hanteren en bieden ze ouders opvoedondersteuning aan. Ook preventieve hulp aan zwangere vrouwen en het begeleiden van risicogezinnen ligt in de planning.

Wethouder Jeugd Mattias Gijsbertsen noemt de afspraken een keerpunt in de aanpak van kindermishandeling. De 23 gemeenten gaan samen voor een veilige leefomgeving voor alle kinderen in Groningen. Scholen, zorginstellingen en inwoners wordt daarom nadrukkelijk gevraagd om te helpen.

‘De 10 van Noord’ bestaat uit de volgende punten:

1.       Publieke campagne waarbij gemeenten alle kinderen en volwassenen voorlichten over waar de terecht kunnen voor advies en hulp over kindermishandeling.

2.       Alle kinderen krijgen voorlichting op school over misbruik en mishandeling.

3.       Op scholen en aan ouders wordt voorlichting gegeven over digi-veiligheid (samenwerking gemeenten en onderwijs).

4.       Gemeenten spreken kinderopvang, scholen en (zorg)instellingen aan op het voorkomen en         bestrijden van kindermishandeling door hantering meldcode, kindcheck, gebruik verwijsindex en aanstellen aandachtsfunctionaris.

5.       Gemeenten nemen meldcode en kindcheck op bij financieringsvoorwaarden zorg en welzijn en borgen zelf ook de meldcode.

6.       Gemeenten zorgen voor opvoedingsondersteuning aan ouders over problemen met opvoeden en opgroeien.

7.       De jeugdgezondheidszorg biedt screening en preventieve hulp aan zwangere vrouwen in hoog risico situaties zoals verslaving en partnergeweld.

8.       Gebiedsteams en de jeugdgezondheidszorg zijn op de hoogte van de risicofactoren kindermishandeling en huiselijk geweld en hebben risicogezinnen in beeld.

9.       Gemeenten organiseren begeleiding en zorg bij gezinnen waar sprake is (geweest) van kindermishandeling/huiselijk geweld.

10.   Gemeenten maken duidelijke afspraken over opschaling van problemen rondom de                         veiligheid van kinderen  met gebiedsteam, Veilig Thuis, Veiligheidshuis en burgemeester en wethouder jeugd.

Door: Redactie Nationale Zorggids