Nationale Zorggids Groningen

NZG Nieuwsarchief

Normal_straf__boos__ouder

Gevoeligheid jongeren met obesitas of anorexia nervosa voor beloning en straf


Nienke Jonker onderzocht of individuele verschillen in gevoeligheid voor beloning en straf mogelijk een rol in spelen bij eetstoornissen. Zij ging na of jongeren met obesitas vooral gevoelig zijn voor beloning (bijvoorbeeld het belonende gevoel van lekker eten) en jongeren met anorexia nervosa juist vooral gevoelig zijn voor straf (bijvoorbeeld ...

Normal_euro_geld_kind_smokkel_handel

College Midden-Groningen hakt knoop door over extra bezuinigingen jeugdzorg


'De maatregelen gaan pijn doen, maar ze zijn helaas onvermijdelijk.' Midden-Groningen wist al eerder dat het 2,5 miljoen euro moet bezuinigen op de uitgaven voor de jeugdzorg en de Wmo. Nu is duidelijk hoe dit doel gerealiseerd kan worden. 

Normal_kind__gezond__appel

Basisschool AquaMarijn in Groningen heeft bewezen te werken aan gezondheid leerlingen


Basisschool AquaMarijn in Groningen heeft bewezen te werken aan het verbeteren van de gezondheid van haar leerlingen. De school in de wijk Gravenburg heeft het vignet Gezonde School behaald. 

Normal_kind__allergie__verkoudheid

Landelijke erkenning voor Martini Allergiecentrum voor Kinderen


Het Martini Allergiecentrum voor Kinderen (MACK) is onlangs benoemd tot STZ-Expertisecentrum door de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Hiermee krijgt het MACK de erkenning als bovenregionaal expertise- en behandelcentrum voor diagnostiek, behandeling en ondersteuning van kinderen met (verdenking  van) comple...

Normal_jongeren__schoenen__voeten

'De jeugd in Ten Boer verdient helemaal geen eigen plek'


'De gemeente moet een samenscholingsverbod instellen. Voor het hele dorp. Lik op stuk bekeuren die hap, en heel hard aanpakken. Want wij zijn er hier in de buurt wel klaar mee.' 

Normal_staking2

Jeugdzorgmedewerkers op weg naar Den Haag voor staking


'We zijn een groep die niet snel staakt, want we gaan voor het kind.' Volgens pedagogisch medewerker Pieter Drenthen geeft dit aan dat de nood hoog is. 'Het is voor het eerst in het 100-jarig bestaan van de jeugdzorg dat we staken. Dat is uniek.' 

Normal_kinderen__sport__voetbal

Iedereen moet kunnen sporten in Midden-Groningen


Edith Frijlink is de nieuwe sportformateur van Midden-Groningen. Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord.

Normal_lucht__luchtvervuiling

Groningen had woensdag bijna de smerigste lucht van alle steden ter wereld


De stad Groningen had woensdag zoveel last van smog dat hier bijna de slechtste luchtkwaliteit werd gemeten van alle steden in de wereld.