Normal_zon_mw

Het onderzoeksteam van de vier centra voor thuisbeademing ontving een ZonMw Parel voor hun onderzoek naar het thuis instellen op chronische beademing. Namens de 4 centra mocht longarts Peter Wijkstra de Parel in ontvangst nemen tijdens een congres in Amersfoort: ‘Ik ben hier heel blij mee. Het is een prachtige erkenning voor al het goede werk dat we samen op het gebied van thuisbeademing doen’.

Sommige patiënten met aandoeningen die de longfunctie aantasten hebben chronische ademhalingsondersteuning nodig. Dit kan heel goed thuis beginnen in plaats van in het ziekenhuis. Anda Hazenberg, verpleegkundig specialist in het Centrum voor Thuisbeademing, promoveerde in 2017 op een eerste vergelijkende studie onder 77 patiënten. Uit haar onderzoek bleek dat het instellen op beademing in de thuissituatie net zo veilig én effectief is als in het ziekenhuis. En voor de patiënten is het veel prettiger. Hazenberg: ‘Ze zagen de start thuis als een grote winst, vooral omdat ze in hun vertrouwde omgeving konden blijven. Deelnemers gaven de thuisinstelling gemiddeld een 8.5’.

Thuis instellen veilig effectief en prettiger voor patiënt 

In door ZonMW gesubsidieerd vervolgonderzoek van de vier centra voor thuisbeademing bij de universitair medische centra van Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Groningen, werd dit daarna bevestigd: thuis instellen is veilig en net zo effectief als in het ziekenhuis. Bijkomend voordeel: het bespaart per patiënt ruim 3.000 euro. Dit resultaat leidde vervolgens tot een nieuwe richtlijn, een werkprotocol en eerste stappen naar een passende diagnose-behandelcombinatie.

Meetgegevens meteen naar elektronisch patiëntendossier

Een vervolgstap is de verdere verbetering van de techniek. De gegevens op afstand uitlezen gaat nog niet zoals het moet. Hazenberg: ‘Maar ook daarin maken we stappen. Het is bijna zo ver dat de gegevens van het beademingsapparaat en het meetapparaat direct naar het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis gaan.’ 

‘Driekwart patiënten thuis instellen’

De patiënten zijn uitgesproken positief en de samenwerking met alle partijen is steeds intenser geworden. Peter Wijkstra is daarnaast trots op de gerealiseerde wetenschappelijke impact. ‘Twintig jaar geleden stond het onderzoek rond thuisbeademing nog in de kinderschoenen, inmiddels ontstaat er een steeds duidelijker academische positie, ook internationaal.’ Voor de toekomst formuleert Wijkstra een ambitieus en realistisch doel: ‘Laten we zorgen dat 75% van de mensen die dat willen thuis wordt ingesteld. Zodat een grote groep patiënten kan profiteren van gepaste zorg thuis.’

 

 

Lees verder