Normal_kindermishandeling_mishandeling_slachtoffer_verdriet_kind

Deze week herhaalt de gemeente Groningen samen met Veilig Thuis de campagne tegen kindermishandeling en verwaarlozing. De campagne vertelt inwoners wat ze kunnen doen als ze een vermoeden hebben van kindermishandeling in hun omgeving. Naast posters en theezakjes met informatie worden op OOG TV-spotjes met bekende Groningers uitgezonden. Dat meldt de gemeente Groningen.

Kindermishandeling komt veel vaker voor dan dat het gemeld wordt. Het doel van de campagne is dat meer mensen bij een vermoeden van mishandeling in actie komen door advies te vragen bij Veilig Thuis, in gesprek te gaan met de ouders en er te zijn voor het kind. Dat kan ook anoniem. “Anoniem kunnen melden van vermoedens van kindermishandeling trekt mensen over de streep, blijkt uit onderzoek na de campagne van afgelopen najaar. Daarom is het goed te weten dat je bij Veilig Thuis altijd anoniem terecht kunt met je melding of voor advies", zegt Mattias Gijsbertsen.

Uit onderzoek onder deelnemers van het Groninger Stadspanel blijkt dat de campagne eind vorig jaar heeft geleid tot een grotere bekendheid van Veilig Thuis. De mensen die de campagne hebben opgemerkt kiezen vaker voor de optie ‘contact opnemen met Veilig Thuis’ als hen de vraag wordt gesteld wat zij doen bij een vermoeden van kindermishandeling.

De informatie in de campagne was informatief en begrijpelijk voor respondenten. Precies 40 procent van de respondenten zegt nu beter te weten wat kindermishandeling is. Ruim 60 procent zegt nu, door de campagne, beter te weten waar men een vermoeden van kindermishandeling kan melden. Daarom herhaalt de gemeente in deze week van het jonge kind de publiekscampagne.

Kinderen worden relatief vaak genoemd als doelgroep voor een campagne. Volgens de respondenten moeten kinderen weten wanneer er sprake is van mishandeling en waar ze dan terecht kunnen. De gemeente komt in het najaar met een campagne gericht op kinderen en jongeren. De publiekscampagne is een van de actiepunten van de '10 van Noord'. Dat zijn tien acties die de Noordelijke gemeenten uitvoeren om kindermishandeling te voorkomen, signaleren en bestrijden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids