Drie gemeenten moeten verordeningen jeugdhulp aanpassen van CRvB

De gemeenten Hollands Kroon, Groningen en Vlissingen moeten hun verordening op het gebied van de Jeugdwet aanpassen. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) besloten. Alle drie de gemeenten wezen jeugdhulpaanvragen af omdat zij vonden dat de ouders van de jongere zelf het probleem konden oplossen. Dit meldt de CRvB. 

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en hun taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Jongeren met een beperking, stoornis of aandoening moeten de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Tegelijkertijd heeft de Jeugdwet als doel om de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk te benutten.

Bovengebruikelijke zorg

In de zaken van alle drie de gemeenten, wezen zij jeugdhulp voor een jongere af of wilden ze niet meer uren toekennen, omdat de ouders van de jongeren zelf het probleem konden helpen oplossen. Maar volgens de ouders verleenden zij bovengebruikelijke zorg. Daarop werd de gang naar de CRvB gemaakt.

Eigen mogelijkheden

Volgens de Jeugdwet moeten gemeenten in hun verordening regelen wat zij verstaan onder ‘eigen mogelijkheden’ en ‘probleemoplossend vermogen’. Zo is er voor het aanvragen van jeugdhulp duidelijkheid over de toekenning en beoordeling ervan. Groningen, Vlissingen en Hollands Kroon hebben dit echter niet vastgelegd in hun verordening. De CRvB maant hen om dit nu alsnog te doen, zodat jongeren en hun ouders genoeg rechtszekerheid hebben.

Onvoldoende waarborg

In het specifieke geval van Hollands Kroon werkt de gemeente met een organisatie die adviseert over het toekennen van jeugdhulp en tegelijkertijd ook de jeugdhulp uitvoert. Volgens de CRvB zorgt deze vermenging van bevoegdheden ervoor dat jongeren en ouders niet genoeg zekerheid hebben over een zorgvuldige besluitvorming. Hollands Kroon, en andere gemeente die deze werkwijze hanteren, moeten dit aanpassen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky