Normal_handboeien_arrestatie

Minder jongeren tussen 12 en 25 uit onze provincie werden vorig jaar verdacht van een delict. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

1,5 procent van de jongeren in de provincie zijn vorig jaar als verdachte geregistreerd, ruim 1.600 jongeren. Dat is ruim 8 procent minder dan in 2016 en meer dan de helft minder dan in 2010.
 
In de Jeugdmonitor 2018 probeert het CBS de leefsituatie van de Nederlandse jeugd in kaart te brengen. Er wordt onder andere ingezoomd op hoeveel jongeren als verdachte zijn geregistreerd. Dat het aantal afneemt past dus in de algemene trend van dit decennium.