Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

Delfzijl maakt zich niet alleen zorgen om de stijgende tekorten op de zorg voor Nederlandse kinderen. De gemeente moet ook geld bijleggen op de zorg voor kinderen uit de twee asielzoekerscentra in de stad. 

De inkoop van jeugdhulp voor vluchtelingen is per 1 januari overgedragen aan gemeenten, maar het Rijk geeft te weinig geld om alle kosten te kunnen betalen.
 

'Helemaal niks'

Op beide COA-locaties (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zitten op dit moment ruim 150 kinderen. Per kind krijgt de gemeente 740 euro. 'Dat is helemaal niks', zegt ChristenUnie-raadslid Sebastien Sabanga.